Zand en grond kan worden afgehaald van ons terrein of wordt franco door ons geleverd. Het laden gebeurd met een shovel met een bakinhoud van 5 m3, waardoor er zeer snel geladen kan worden. De shovel is voorzien van een geijkte weeginrichting waardoor de af te nemen hoeveelheid nauwkeurig wordt bepaald.

Zand wordt in verschillende gradaties en kwaliteiten geleverd zoals o.a. cunetzand, drainagezand, zand voor sportvelden of ophoogzand. Grond wordt eveneens in verschillende soorten geleverd, zoals teelaarde en ophooggrond. Omdat teelaarde (bovengrond), vrijkomend van projecten, wordt ingekocht is deze niet altijd direct beschikbaar. Door tijdig te bellen kunnen wij echter altijd geschikte grond leveren. Door menging met zand kunnen wij grond leveren voor diverse toepassingen, zoals grond voor de tuinbouw en beplantingen.

Licht verontreinigde grond wordt door ons ingenomen, gereinigd of verwerkt. Door de inname te combineren met de levering van zand of grond kan bespaard worden op de transportkosten.

De soorten granulaat die wij leveren zijn gemaakt van vrijkomend beton, puin of asfalt.

Solid BV
Solid BV
Solid BV